Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Nordöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Nordöstra 1155 12,1% 25,2% 25,2% 37,5% 4,9% 46,9% 53,1% 0,4% 0,9%
Summa 1155 12,1% 25,2% 25,2% 37,5% 4,9% 46,9% 53,1% 0,4% 0,9%

http://www.val.se