Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Sydvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Sydvästra 889 10,8% 42,9% 22,3% 24,1% 5,8% 50,6% 49,4% 0,2% 0,9%
Summa 889 10,8% 42,9% 22,3% 24,1% 5,8% 50,6% 49,4% 0,2% 0,9%

http://www.val.se