Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Sydöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Sydöstra 673 13,8% 23,6% 23,5% 39,1% 4,0% 47,4% 52,6% 0,7% 0,7%
Summa 673 13,8% 23,6% 23,5% 39,1% 4,0% 47,4% 52,6% 0,7% 0,7%

http://www.val.se