Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Frufällan-Tosseryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frufällan-Tosseryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frufällan-Tosseryd 960 11,8% 38,3% 28,9% 21,0% 6,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%
Summa 960 11,8% 38,3% 28,9% 21,0% 6,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%

http://www.val.se