Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hestra Parkstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hestra Parkstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hestra Parkstad 965 12,3% 42,9% 22,6% 22,2% 3,6% 46,7% 53,3% 0,7% 1,9%
Summa 965 12,3% 42,9% 22,6% 22,2% 3,6% 46,7% 53,3% 0,7% 1,9%

http://www.val.se