Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Knalleland-Lundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Knalleland-Lundby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Knalleland-Lundby 587 45,8% 19,8% 12,6% 21,8% 12,6% 45,0% 55,0% 1,2% 1,9%
Summa 587 45,8% 19,8% 12,6% 21,8% 12,6% 45,0% 55,0% 1,2% 1,9%

http://www.val.se