Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lundaskog-Lyckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundaskog-Lyckebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundaskog-Lyckebo 898 14,8% 42,9% 27,2% 15,1% 5,8% 50,1% 49,9% 0,3% 1,1%
Summa 898 14,8% 42,9% 27,2% 15,1% 5,8% 50,1% 49,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se