Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Nordvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Nordvästra 989 21,2% 25,2% 26,2% 27,4% 6,7% 48,0% 52,0% 1,1% 1,7%
Summa 989 21,2% 25,2% 26,2% 27,4% 6,7% 48,0% 52,0% 1,1% 1,7%

http://www.val.se