Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Nordöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Nordöstra 950 27,4% 30,7% 21,2% 20,7% 9,1% 50,0% 50,0% 0,7% 2,6%
Summa 950 27,4% 30,7% 21,2% 20,7% 9,1% 50,0% 50,0% 0,7% 2,6%

http://www.val.se