Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Sydvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Sydvästra 886 24,2% 27,4% 20,5% 27,9% 5,6% 47,7% 52,3% 0,5% 2,1%
Summa 886 24,2% 27,4% 20,5% 27,9% 5,6% 47,7% 52,3% 0,5% 2,1%

http://www.val.se