Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby Norra 702 22,5% 31,2% 22,4% 23,9% 9,8% 49,3% 50,7% 1,4% 3,6%
Summa 702 22,5% 31,2% 22,4% 23,9% 9,8% 49,3% 50,7% 1,4% 3,6%

http://www.val.se