Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby Södra 551 34,3% 30,1% 19,1% 16,5% 15,2% 46,3% 53,7% 0,2% 6,0%
Summa 551 34,3% 30,1% 19,1% 16,5% 15,2% 46,3% 53,7% 0,2% 6,0%

http://www.val.se