Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Norrby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby Östra 796 28,3% 32,8% 21,2% 17,7% 15,5% 46,6% 53,4% 0,6% 4,4%
Summa 796 28,3% 32,8% 21,2% 17,7% 15,5% 46,6% 53,4% 0,6% 4,4%

http://www.val.se