Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared 1083 12,5% 27,9% 22,2% 37,5% 5,0% 46,0% 54,0% 0,3% 1,8%
Summa 1083 12,5% 27,9% 22,2% 37,5% 5,0% 46,0% 54,0% 0,3% 1,8%

http://www.val.se