Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sandared Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandared Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared Västra 869 13,7% 36,5% 25,7% 24,2% 7,4% 50,7% 49,3% 0,6% 2,8%
Summa 869 13,7% 36,5% 25,7% 24,2% 7,4% 50,7% 49,3% 0,6% 2,8%

http://www.val.se