Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sandared Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandared Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared Östra 822 10,8% 39,9% 25,7% 23,6% 7,9% 48,7% 51,3% 0,2% 1,1%
Summa 822 10,8% 39,9% 25,7% 23,6% 7,9% 48,7% 51,3% 0,2% 1,1%

http://www.val.se