Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sandhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandhult 1139 12,5% 34,2% 27,1% 26,2% 5,3% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%
Summa 1139 12,5% 34,2% 27,1% 26,2% 5,3% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%

http://www.val.se