Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sjöbo-Ryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjöbo-Ryda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo-Ryda 1069 20,4% 25,8% 20,6% 33,2% 6,4% 47,6% 52,4% 1,1% 2,4%
Summa 1069 20,4% 25,8% 20,6% 33,2% 6,4% 47,6% 52,4% 1,1% 2,4%

http://www.val.se