Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sjöbo Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjöbo Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Södra 741 23,2% 30,4% 23,3% 23,1% 7,6% 49,3% 50,7% 0,4% 1,8%
Summa 741 23,2% 30,4% 23,3% 23,1% 7,6% 49,3% 50,7% 0,4% 1,8%

http://www.val.se