Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sjömarken Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjömarken Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken Norra 815 15,1% 39,8% 26,7% 18,4% 8,8% 52,8% 47,2% 0,4% 1,2%
Summa 815 15,1% 39,8% 26,7% 18,4% 8,8% 52,8% 47,2% 0,4% 1,2%

http://www.val.se