Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sjömarken Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjömarken Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken Södra 1309 13,9% 43,6% 25,0% 17,5% 7,6% 49,4% 50,6% 0,5% 1,5%
Summa 1309 13,9% 43,6% 25,0% 17,5% 7,6% 49,4% 50,6% 0,5% 1,5%

http://www.val.se