Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sparsör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sparsör

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sparsör 1201 12,3% 40,5% 24,0% 23,1% 6,2% 50,7% 49,3% 0,2% 1,0%
Summa 1201 12,3% 40,5% 24,0% 23,1% 6,2% 50,7% 49,3% 0,2% 1,0%

http://www.val.se