Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tullen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tullen 1228 27,1% 27,3% 20,4% 25,2% 7,0% 48,1% 51,9% 0,8% 2,5%
Summa 1228 27,1% 27,3% 20,4% 25,2% 7,0% 48,1% 51,9% 0,8% 2,5%

http://www.val.se