Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gunnarshill/Borgmästarhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gunnarshill/Borgmästarhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarshill/Borgmästarhagen 1163 19,0% 33,2% 25,1% 22,7% 6,3% 51,8% 48,2% 0,3% 1,0%
Summa 1163 19,0% 33,2% 25,1% 22,7% 6,3% 51,8% 48,2% 0,3% 1,0%

http://www.val.se