Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs 1330 16,2% 20,3% 23,5% 40,1% 4,5% 48,5% 51,5% 0,3% 0,3%
Summa 1330 16,2% 20,3% 23,5% 40,1% 4,5% 48,5% 51,5% 0,3% 0,3%

http://www.val.se