Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum/Tingsholm N.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum/Tingsholm N.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum/Tingsholm N. 1321 19,5% 21,3% 19,6% 39,7% 8,1% 46,4% 53,6% 0,2% 1,7%
Summa 1321 19,5% 21,3% 19,6% 39,7% 8,1% 46,4% 53,6% 0,2% 1,7%

http://www.val.se