Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. 1243 23,2% 27,4% 25,5% 24,0% 8,8% 49,2% 50,8% 0,2% 1,1%
Summa 1243 23,2% 27,4% 25,5% 24,0% 8,8% 49,2% 50,8% 0,2% 1,1%

http://www.val.se