Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fridhem/Paradiset/Centrum S.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fridhem/Paradiset/Centrum S.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem/Paradiset/Centrum S. 1605 17,1% 26,4% 22,1% 34,4% 6,2% 48,7% 51,3% 0,2% 1,2%
Summa 1605 17,1% 26,4% 22,1% 34,4% 6,2% 48,7% 51,3% 0,2% 1,2%

http://www.val.se