Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp 1090 17,7% 32,0% 25,7% 24,6% 6,2% 52,2% 47,8% 0,9% 1,7%
Summa 1090 17,7% 32,0% 25,7% 24,6% 6,2% 52,2% 47,8% 0,9% 1,7%

http://www.val.se