Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 1715 16,2% 32,1% 25,7% 26,1% 7,4% 51,4% 48,6% 0,2% 1,6%
Summa 1715 16,2% 32,1% 25,7% 26,1% 7,4% 51,4% 48,6% 0,2% 1,6%

http://www.val.se