Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gällstad/Rånnaväg/Grönahög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällstad/Rånnaväg/Grönahög

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 1586 12,7% 25,5% 28,2% 33,5% 4,9% 51,1% 48,9% 0,9% 1,3%
Summa 1586 12,7% 25,5% 28,2% 33,5% 4,9% 51,1% 48,9% 0,9% 1,3%

http://www.val.se