Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hössna/Liared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hössna/Liared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hössna/Liared 1059 13,4% 31,9% 27,3% 27,4% 5,0% 52,0% 48,0% 0,9% 0,9%
Summa 1059 13,4% 31,9% 27,3% 27,4% 5,0% 52,0% 48,0% 0,9% 0,9%

http://www.val.se