Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Timmele/Älmestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Timmele/Älmestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timmele/Älmestad 1557 12,9% 28,2% 26,4% 32,5% 4,9% 52,2% 47,8% 0,6% 1,5%
Summa 1557 12,9% 28,2% 26,4% 32,5% 4,9% 52,2% 47,8% 0,6% 1,5%

http://www.val.se