Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tvärred/Vegby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tvärred/Vegby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tvärred/Vegby 1465 12,5% 27,1% 29,9% 30,5% 5,3% 50,8% 49,2% 1,1% 0,9%
Summa 1465 12,5% 27,1% 29,9% 30,5% 5,3% 50,8% 49,2% 1,1% 0,9%

http://www.val.se