Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Näset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näset

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näset 1068 21,8% 16,9% 23,2% 38,0% 7,8% 47,6% 52,4% 0,3% 2,0%
Summa 1068 21,8% 16,9% 23,2% 38,0% 7,8% 47,6% 52,4% 0,3% 2,0%

http://www.val.se