Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Madlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Madlyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Madlyckan 1252 17,0% 23,4% 23,4% 36,2% 6,6% 48,1% 51,9% 0,3% 1,8%
Summa 1252 17,0% 23,4% 23,4% 36,2% 6,6% 48,1% 51,9% 0,3% 1,8%

http://www.val.se