Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ladukärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladukärr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ladukärr 1289 15,0% 27,1% 23,7% 34,3% 5,4% 48,9% 51,1% 0,2% 2,2%
Summa 1289 15,0% 27,1% 23,7% 34,3% 5,4% 48,9% 51,1% 0,2% 2,2%

http://www.val.se