Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Grangärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Grangärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grangärdet 1126 19,9% 29,7% 26,6% 23,9% 6,6% 50,9% 49,1% 0,1% 1,5%
Summa 1126 19,9% 29,7% 26,6% 23,9% 6,6% 50,9% 49,1% 0,1% 1,5%

http://www.val.se