Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trädgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trädgården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trädgården 1407 17,7% 22,0% 19,1% 41,2% 6,5% 44,7% 55,3% 0,4% 1,8%
Summa 1407 17,7% 22,0% 19,1% 41,2% 6,5% 44,7% 55,3% 0,4% 1,8%

http://www.val.se