Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Högelid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högelid

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högelid 1295 14,3% 31,7% 25,3% 28,6% 5,1% 49,1% 50,9% 0,2% 1,1%
Summa 1295 14,3% 31,7% 25,3% 28,6% 5,1% 49,1% 50,9% 0,2% 1,1%

http://www.val.se