Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Marieholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marieholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieholm 1871 20,4% 22,7% 22,6% 34,3% 6,6% 49,0% 51,0% 0,5% 2,0%
Summa 1871 20,4% 22,7% 22,6% 34,3% 6,6% 49,0% 51,0% 0,5% 2,0%

http://www.val.se