Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Leksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Leksberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Leksberg 1239 13,7% 30,8% 24,7% 30,8% 5,3% 52,2% 47,8% 0,3% 1,1%
Summa 1239 13,7% 30,8% 24,7% 30,8% 5,3% 52,2% 47,8% 0,3% 1,1%

http://www.val.se