Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Leverstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Leverstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Leverstad 980 21,9% 27,9% 21,3% 28,9% 7,0% 50,8% 49,2% 0,6% 1,5%
Summa 980 21,9% 27,9% 21,3% 28,9% 7,0% 50,8% 49,2% 0,6% 1,5%

http://www.val.se