Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lockerud-Ekudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lockerud-Ekudden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lockerud-Ekudden 1689 12,8% 26,3% 24,0% 36,9% 4,9% 47,9% 52,1% 0,5% 0,9%
Summa 1689 12,8% 26,3% 24,0% 36,9% 4,9% 47,9% 52,1% 0,5% 0,9%

http://www.val.se