Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ullervad-Tidavad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ullervad-Tidavad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ullervad-Tidavad 1907 15,0% 31,4% 24,4% 29,2% 5,7% 50,8% 49,2% 0,3% 0,7%
Summa 1907 15,0% 31,4% 24,4% 29,2% 5,7% 50,8% 49,2% 0,3% 0,7%

http://www.val.se