Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lugnås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lugnås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnås 1190 13,9% 26,8% 29,4% 29,8% 4,3% 53,1% 46,9% 0,7% 0,8%
Summa 1190 13,9% 26,8% 29,4% 29,8% 4,3% 53,1% 46,9% 0,7% 0,8%

http://www.val.se