Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hassle-Torsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hassle-Torsö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hassle-Torsö 1461 13,0% 23,3% 32,4% 31,3% 5,4% 53,3% 46,7% 0,1% 1,0%
Summa 1461 13,0% 23,3% 32,4% 31,3% 5,4% 53,3% 46,7% 0,1% 1,0%

http://www.val.se