Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lyrestad-Sjötorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lyrestad-Sjötorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyrestad-Sjötorp 1236 13,0% 21,9% 28,2% 36,9% 4,9% 53,4% 46,6% 1,0% 1,4%
Summa 1236 13,0% 21,9% 28,2% 36,9% 4,9% 53,4% 46,6% 1,0% 1,4%

http://www.val.se