Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gamla stadens centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla stadens centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla stadens centrum 1491 28,0% 24,2% 20,7% 27,1% 7,1% 49,4% 50,6% 0,1% 1,9%
Summa 1491 28,0% 24,2% 20,7% 27,1% 7,1% 49,4% 50,6% 0,1% 1,9%

http://www.val.se