Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fredriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredriksdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal 1403 31,0% 26,8% 17,8% 24,4% 7,0% 51,1% 48,9% 0,4% 1,4%
Summa 1403 31,0% 26,8% 17,8% 24,4% 7,0% 51,1% 48,9% 0,4% 1,4%

http://www.val.se